Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

martes, 18 de abril de 2017

Horas extras do persoal médico do SERGAS para cubrir as deficiencias de persoal en Política Social

A Xunta vén desatendendo dende hai anos os equipos de valoración e orientación (EVO) que son os que determinan o grao de discapacidade das persoas que así o solicitan. A falta de persoal fai que o tempo de espera media das persoas usuarias sexa de ano e medio ou dous anos.

Ante isto se lle ten reclamado á Administración incrementar os equipos multidisciplinares dos EVO, xa que esta tardanza non ven derivada dun pico de traballo senón que é estrutural o cal implica que se debería incrementar o número de equipos e a creación de postos para axilizar a xestión dos expedientes de incapacidade, creando postos de persoal médico, psicólogos/as e traballadores/as sociais.

A solución da Xunta ante este problema estrutural é poñer un parche, que resulta aínda máis custoso que a contratación de persoal: a través dun convenio de colaboración SERGAS-Consellería de Política Social, ofrece peonadas ao persoal médico do SERGAS para que mediante horas extras faga a tarefa que lle corresponde a estes equipos.

A CIG esixe da Xunta de Galiza o incremento de postos de traballo afectos aos equipos de valoración e orientación da Consellaría de Política Social e non máis parcheos tipos acúmulos de tarefas ou horas extras.

Ningún comentario:

Publicar un comentario