mércores, 26 de xullo de 2017

Borrador da modificación da RPT de Facenda

Achega a Consellaría de Facenda un borrador coa proposta de modificación da súa relación de postos de traballo (RPT). Ademáis da xa acostumada introdución das áreas funcionais en diversos postos, nas que seguen sen propoñer formación alternativa, profundizan na inversión da pirmámide dos recursos humanos. Vaia como exemplos os seguintes:
  • Secretaría Xeral do Patrimonio: Crean tres postos de xefe de negociado (18) e amortizan 7 postos base (C1 e C2)
  • Dirección Xeral da Función Pública: Crean un xefe de negociado (18) e dous grupos (14) e se cascan 6 auxiliares (C2-12).

Ningún comentario:

Publicar un comentario