Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

venres, 25 de abril de 2014

Flexibilidade: Que non che quiten os venres!

A Xunta de Persoal dos Servizos Centrais vén de lanzar unha campaña na que distribuiu entre o persoal tres modelos de queixa ante a imposibilidade de traballar os venres pola tarde na modalidade de horario flexible.

As queixas van dirixidas ante a comisión de seguemento da Orde de flexibilidade e no caso da flexibilidade familiar tamén ante a Comisión 1ª do Parlamento galego. Con estas queixas preténdese iniciar a modificación da Orde co obxecto de adaptala á lei de igualdade no caso da flexibilidade familiar e permitir a flexibilidade automática os venres pola tarde no mesmo horario que de luns a xoves.

Non existe por parte da Administración unha xustificación razoable, nin organizativa nin de aforro, para impedir a flexibilidade os venres pola tarde tendo en conta, ademais, que a gran maioría dos centros teñen idéntico horario de apertura de luns a venres. Así pois, resulta inxusto que mentres o centro permanece aberto os venres pola tarde, non se poida traballar baixo o réxime de modalidade de horario flexible.

Flexibilidade familiar
Na redacción dada ao art. 44 da Lei 7/2004 pola Lei 2/2007, a única causa prevista para limitar o exercicio da xornada flexible por conciliación familiar son as necesidades do servizo. Necesidades do servizo que en boa lóxica deberan estar xustificadas para cada caso, e en cada centro, e non impoñendo uns condicionantes horarios fixados arbitrariamente na Orde con carácter xeral, que reducen o ámbito temporal de exercicio desta modalidade de xornada flexible.

Xa que logo, considerase que a citada orde incumpre a mencionada lei debido a que en vez de recoñecer “o mais amplo horario diario de referencia posible”, o que fai é o contrario. Xa que logo, ademais destas queixas, cada persoa interesada pode formular o correspondente recurso perante a resolución da flexibilidade familiar.

  • Persoas con flexibilidade familiar pre Orde
  • Persoas con flexibilidade familliar post Orde
  • Persoas con flexibilidade automática

Ningún comentario:

Publicar un comentario