Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

xoves, 25 de setembro de 2014

Tres encomendas de xestión da Subdirección Xeral de Metereoloxía a Tragsatec en 6 meses para suplir a falta de persoal público

O sector da Autonómica da CIG de Compostela denuncia o abuso deste mecanismo e asegura que son prazas estruturais


O sector da Autonómica da CIG-Administración de Compostela vén de denunciar o “abuso” das encomendas de xestión nas consellarías. Sinala que se vén de publicar unha nova da Secretaría Xeral Técnica da Consellaría de Medio Ambiente con Tragsatec para apoiar á Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Investigación. Denuncia que esta sería a terceira encomenda de xestión coa mesma empresa en menos de 3 meses e que se recorre a este mecanismo para suplir a falta de empregadas e empregados públicos.
Segundo explican, esta subdirección xeral conta só con 5 persoas (incluído o subdirector e secretaria) e recentemente se retocou a relación de postos de traballo sen engadir máis persoal. Engaden que outras encomendas con esta empresa xa derivaron nesta consellaría na creación de até 14 prazas por sentenza xudicial só nos servizos centrais, o que entenden que demostra que “este tipo de traballos son estruturais e polo tanto son necesarios máis empregados e empregadas públicas”.


Ante esta situación e diante do silencio da administración ante os escritos presentados á Xunta, a CIG-Autonómica de Compostela xa solicitou a colaboración dos grupos da oposición no Parlamento de Galiza para, cando menos, conseguir a información que demandan e solicitar que se adopten as medidas oportunas.

Entre outras cuestión demandan información sobre a xustificación técnica das encomendas, na que conste que non poden ser asumidas por medios propios, ou que non existen corpos e escalas creadas na Xunta capaces de asumir ese traballo, así como o importe da contratación.

Solicitan tamén información sobre a achega de medios de produción de Tragsatec, tanto materiais como humanos e a localización do persoal en centros propios da consellaria. Xunto a isto reclaman una declaración responsábel de que a consellaría non exerce as función de empresario, nin intervén nos procesos de selección de persoal alleo.

Lembran que a teórica xustificación das encomendas é a falta de persoal para traballos especializados, “se ben cando se abordou a creación de postos para executar as sentenzas, demostrouse que esa especialidade non é tal ao atopar facilmente un corpo ou escala xa existente na Xunta no que encadrar ese posto”.

A isto engaden que, en todo caso, a natureza da encomenda, así como as sentenzas de indefinición, demostran que estes traballos teñen carácter estrutural e, polo tanto, “deberá abordarse a súa realización a través dunha ampliación da RPT e non a través de encomendas de xestión”.

Ningún comentario:

Publicar un comentario