Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

venres, 5 de agosto de 2016

Paga eleitoral: apertura do prazo para solicitar a devolución de varios cachos das pagas extras 2012 e 2013

No DOG do 5 de agosto publícase un anuncio polo que se lle dá publicidade á apertura do prazo para solicitar a retribución de carácter extraordinario prevista na Lei 7/2016 e o importe pendente de percibir establecido na disposición adicional décimo cuarta da Lei 12/2015. 

Ou sexa: apertura do prazo para solicitar a devolución do último cuarto da paga extra secuestrada en 2012 e máis da devolución da parte devengada do complemento específico da paga extra de 2013 gañada nos xulgados. Para as persoas que estean en servizo activo se lle abonaría de oficio estas dúas cantidades coa nómina do mes de agosto segundo as instrucións de 1 de agosto.

Ningún comentario:

Publicar un comentario