Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

mércores, 26 de outubro de 2016

A CIG exíxelle á Xunta a negociación inmediata dunha OEP que remate coa precariedade no emprego público

Co fin de evitar á previsible xudicialización derivada das sentenzas emitidas polo TXUE con respecto ao persoal funcionario interino e laboral temporal, a CIG reitérase por enésima vez no seu posicionamento de exixirlle á Xunta de Galiza a negociación con carácter inmediato dunha oferta de emprego público extraordinaria nos seguintes termos:
 • Oferta de todas as vacantes existentes en todas as categorías do persoal laboral e en todos os corpos e escalas de persoal funcionario.
 • Procesos de promoción interna separada dos procesos libres:
  • Co 50% da oferta, en todas as categorías, corpos e escalas.
  • Cunha promoción interna cruzada, non só horizontal, entre todos os corpos e escalas.
  • Establecemento dun sistema que procure o mantemento da localidade.
 • Forma de acesso mediante concurso-oposición de xeito que tamén se recoñeza os principios constitucionais de mérito, igualdade e capacidade.
 • Que as ofertas para persoas con discapacidade intelectual non se concentren nunha única categoría/corpo/escala, e en todo caso, que exista tamén oferta libre nesas categorías/corpos/escalas para persoas sen discapacidade.
 • Negociación, convocatoria e resolución previa á elección de destino das persoas aprobadas nos procesos selectivos, dun concurso de traslados en todas as categorías do persoal laboral, así como en todos os corpos e escalas pendentes de persoal funcionario. A este respecto, non aceptamos o adiamento dos concursos xustificado na negociación da clasificación de categorías do convenio colectivo, nin na revisión das RPTs como consecuencia da modificación da estrutura da Xunta, nin na nova clasificación dos corpos/escalas derivadas da Lei do Emprego Público.
 • Ao tempo esiximos que se remate cos flagrantes incumprimentos da Administración en materia de persoal, como son o proceso de funcionarización do persoal laboral fixo en postos de persoal funcionario pendente dende o ano 2001 e os procesos de consolidación acordados no ano 2008.

Ningún comentario:

Publicar un comentario