Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

mércores, 6 de xullo de 2016

Publicada a listaxe provisional das axudas do que queda do Fondo de Acción Social da Xunta de Galiza

No DOG do 6 de xullo publícase a resolución pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do fondo de acción social do exercicio económico 2015, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia.

As listaxes provisionais poden consultarse na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública. Para o coñecemento íntegro do acto os solicitantes deberán introducir nos espazos habilitados para o efecto o NIF e mais o código de impresión da súa solicitude.

Contra a resolución provisional dos expedientesas persoas interesadas poderán presentar reclamación e, de ser o caso, emendar os defectos causantes da exclusión provisional, no prazo de dez (10) días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución.

Novas relacionadas: 

Ningún comentario:

Publicar un comentario