Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

mércores, 27 de xaneiro de 2016

Datos do que deron de si as comisións de servizo no 2015

No ano 2015 autorizáronse un total de 658 comisións de servizo e 1.017 foron renovadas. Recordamos que a "comisión de servizos" é a figura de cobertura temporal máis empregada entre o persoal funcionario e equivalente á "adscrición provisional" no caso do persoal laboral, para a que aínda seguen sen facilitarnos os datos informatizados. 

En calquera caso, canto menos no persoal laboral a adxudicación da cobertura temporal de postos realízase atendendo a criterios obxectivos como antigüidade e pertenza ao centro, amais de existir rotatividade, de haber máis dunha persoa solicitante, non ficando a mesma durante anos por moito que non se convoque (ou resolva) o concurso de traslados.

Datos desagregados

Comisións de Servizo: Houbo un total de 658 (165 en níveis dezaioto e 147 en niveis vinte e cinco; así mesmo, 78 xefes/as de servizo e 31 subdirectores/as foron nomeados por esta forma de provisión.

Prórrogas de Comisións de Servizo. Renováronse ao longo do ano 1.017 comisións. Destas, 281 foron en níveis dezaoito e 268 en níveis vinte e cinco. Destacar que 63 xefes/as de servizo e 9 subdirectores/as renovaron a súa comisión de servizo, contribuíndo a apalancar os postos que teñen en titularidade, cousa que non sucedería de ser nomeados/as con dilixencia na libre designación.

Adscricións provisionais. A pesar de que é unha figura utilizada para recolocar a xente co posto amortizado/reconvertido ou cesada, maioritariamente é utilizada neste segundo caso. Resolvéronse 58 en todo o 2015. Delas 23 corresponden a cargos de LD (níveis 28 e 30) e 10 destas persoas curiosamente pasando mesmo dunha LD a outra, sen baixar das alturas. 

Revogacións. Un total de 22 en todo o ano. O que  máis destacable é que de 5 que se revogaron de categoría xefe/a de servizo, catro destas son da mesma unindade, a APLU.

Novas relacionadas:


Ningún comentario:

Publicar un comentario