Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

martes, 5 de xaneiro de 2016

Publicadas a Lei galega de orzamentos para 2016 e a súa Lei de acompañamento

No DOG do 31 de decembro de 2015 publicáronse os dous textos legais que supoñen a partitura principal da música que tocará a Administración autonómica para o 2016: a lei de orzamentos e a lei de acompañamento. Este será un ano importante na Xunta de Galiza dado o actual panorama de incerteza política.

Para o persoal público temos unha nimia recuperación do 1% do salario, á par coa ridícula suba do 1% do SMI, e por baixo da tamén nimia recuperación do sector privado que se sitúa nun 1,5%. A maiores, na Xunta está orzamentado para o 2016 a recuperación do 49,73% restante daquela paga extra de Nadal do 2012. No plan non retributivo haberá un aumento da taxa de reposición que concretarán na oferta de emprego público que publicarán a comezos deste ano en función do previsíbel adianto eleitoral.

Nada recollen de recuperar as pagas extras completas, os complementos detraídos (ou canto menos o que recoñece a Xustiza), o salario completo en caso de enfermidade ou accidente non laboral, o Fondo de Acción Social, os artigos suspendidos do Convenio colectivo, os 3 moscosos restantes ou algo máis da perda do 30% do poder adquisitivo desde 2010; nada de cubrir temporalmente, ata que se cubran definitivamente, eses postos que van publicar na oferta de emprego 2016, nada de cubrir sequera con carácter xeral as baixas por maternidade, paternidade, reducións de xornada e outras que non lle supoñen gasto adicional.


Textos legais:

Novas relacionadas:

Ningún comentario:

Publicar un comentario