Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

luns, 15 de maio de 2017

Modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galiza

Feitas xa as reunións previas, achega a Administración a documentación que irá a unha vindeira Mesa Xeral aínda por determinar doutra modificación da relación de postos (RPT) de traballo da ATRIGA (Axencia Tributaria de Galiza).

Desta volta podemos atopar a inclusión das famosas "áreas fucionais" onde debido ao carácter da ATRIGA predomina a de "tributaria". Tamén crean 3 novos postos (unha subdirección nivel 30, unha xefatura de servizo nivel 28 e un negociado nivel 18) e eliminan 5 (unha xefatura de servizo nivel 28, 2 auxiliares administrativos nivel 12, 1 xefe de grupo nivel 14 e 1 axudante nivel 16). Continúa a dinámica dos últimos anos na Xunta de eliminar postos baixos para financiar a creación dos postos superiores da pirámide de recursos humanos. Mais as amortizacións non rematan aí.

Por outra banda, amortizan outros 5 postos "por esixencias da lei de Orzamentos", vacantes, e que  ficaban sen finciamento (3 adxuntos/as delegado/a nivel 26, 1 xefatura de unidade nivel 26 e 1 unidade de apoio administrativo nivel 18).

Por último existen outras modificacións derivadas dos novos corpos/escalas e titulacións introducidos polos camibo na Lei de emprego público de Galicia.

Ningún comentario:

Publicar un comentario