Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

martes, 10 de febreiro de 2015

Evolución das comisións de servizo no mes de xaneiro

No mes de xaneiro houbo 51 comisións de servizo novas, na liña do mes anterior que houbo 48. Nas prórrogas hai un descenso espectacular de 79 a 25; non hai unha liña estable. Adscricións hai 9 (bastantes para os números habituais de 3 ou 5) e 2 revogacións.

Sobre a calidade do produto no mercado negro iso xa é outra cousa, no mes de xaneiro cotízanse e moito, coma sempre, os níveis 18 e 25 tamén, por suposto as LD (Xefaturas de servizo e Subdireccións). Estes son os datos:

- Comisións de Servizo: Total 51, 16 níveis vinte e cinco, 14 níveis dezaoito, 7 xefes de servizo e subdirectores. 

- Prórrogas: Total 25, 5 níveis vinte e cinco, 9 níveis dezaoito, 2 xefaturas de servizo e subdireccións. 

Nas prórrogas hai a de sempre, a da Subdirección de Meteoroloxía, que xa leva máis de 9 anos a mesma persoa de fóra da Xunta en comisión de servizos no mesmo posto cambiándolle a denominación. E iso a pesar da recente modificaicón do EBEP que xa non obriga a Administración de destino a recolocar as persoas nomeadas en Libre Desinganción. Seguimos sen saber porque o siguen mantendo en comsión de servizos sen convocar públicamente ese posto; unha burla da lexislación.

Ningún comentario:

Publicar un comentario