Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

venres, 27 de febreiro de 2015

Supresión de categorías do convenio, proposta de Función Pública


A CIG esixe a retirada desta proposta de supresión, refundición e ordenación de categorías profesionais do persoal laboral e a inmediata negociación da convocatoria do concurso xeral de traslados do persoal laboral.

Esta é a última proposta de refundición, supresión e categorías a extinguir que nos traslada a Dirección Xeral da Función Pública:
PROPOSTA SUPRESIÓN/REFUNDICIÓN/ORDENACIÓN DAS CATEGORÍAS PROFESIONAIS DO PERSOAL LABORAL.

GRUPO I

CATEGORÍAS A SUPRIMIR:

I-07: Titulado/a Superior Dentista.
I-15: Titulado/a Superior Rehabilitador/a. Médico rehabilitador.
I-26: Titulado/a superior neurólogo/a.
I-36: Profesor/a de música.
I-29: Xefe Departamento Persoal e Xestión Económica – Administrativa -
I-38: Técnico/a Superior en Defensa Contra Incendios
I-39: Licenciado/a en ciencias do mar.

CATEGORÍAS A EXTINGUIR :


I-03: Titulado/a Superior Químico/a.

I-05: Titulado/a Superior Veterinario/a.

I-06 titulado superior psicólogo/a

I-09: Titulado/a Superior Economista.

I-10: Biólogos/as.

I-11: Titulado/a Superior Pedágogo/a:

I-14: Titulado/a Superior Sociólogo/a:

I-17: Bibliotecario/a .

I-18: Licenciado/a Informático/a.

I-23: Documentalista.

I-32: Técnico/a Superior en Centros de Arte .

I-37: Titulado Superior Ambiental .

I-40: Titulado/a Superior Lingüísta


A refundir no I-04:

I-27: Coordinador de actividade externas

 I-30: Relacións Públicas do IGAEM

I-31: Titulado/a Superior en Formación Ocupacional .

CATEGORÍAS A MANTER :

I-01: Director/a de Residencia. Director/a Centro Educativo. Director/a de residencia xuvenil. Técnico/a Deportivo/a. Xefe/a Internado/a.

I-02: Médicos.

I-04: titulado/a superior.

I-19: Titulado Superior Especialista.Titulado Superior Farmaceutico.

I-21: Técnico/a en Protocolo .

I-25: Titulado/a superior médico/a (especialista en medicina deportiva)

RESUMEN CATEGORÍAS QUE QUEDARÍAN:

GRUPO I:

I-01: Director/a de Residencia. Director/a Centro Educativo. Director/a de residencia xuvenil. Técnico/a Deportivo/a. Xefe/a Internado/a.

I-02: Titulado/a Superior Médico/a, médico/a xeriatra, médico CEI, médico/a adxunto.

I-04: Titulado/a Superior.

I-19:Titulado/a Superior Especialista, titulado/a superior farmacéutico/a

I-21: Técnico/a en Protocolo .

I-25: Titulado/a Superior Médico/a (especialista en medicina deportiva).

GRUPO II

CATEGORÍAS A SUPRIMIR:

II-09: axudante/a desenvolvemento rural. -

II-16: Capelán.

II-22: Monitor de capacitación agraria.

II-25: Divulgador/a.

II-39: técnico/a forestal defensa contra incendios forestais, -.

II-42: Xestor/a de documentación.

CATEGORÍAS A EXTINGUIR:

II-02: ATS. Enfermeiro/a. Practicante.DUE:

II-03: estimulador/a . psicomotricista

II-05: Profesor/a. Profesor/a titular.Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a educación física. Profesor/a de matemáticas.

II-06: Educador/a.Profesor/a especial

II-08: director/a de gardería.

II-11: Fisioterapeuta. .

II-13: logopeda.

II-15: asesor/a prensa .

II-17: Asistente/a social .

II-20: Terapeuta ocupacional .

II-21: monitor/a ocupacional. .

II-27: técnico/a superior diplomado/a en informática .

II-30: técnico en animación sociocultural .

II-31: Restaurador/a.

II-33: Profesor/a de danza clásica .

II-35: pianista. -

II-38: perito/a xudicial diplomado/a .

II-40: Mestre/a especialista en educación infantil.

II-41: Técnico/a ambiental .

CATEGORÍAS PARA REFUNDIR NO II-07:

II-01: Director – administrador.Director/a de centro social.Director/a casa xuventude. Director/a de centro. Director/a clínica deportiva. Xefe do servizo administrativo do IGAEM.

II-37: titulado/a medio/a en formación ocupacional.

CATEGORÍAS PARA MANTER:

II-04: mestre/a instrutor.Instrutor.Mestre de taller da Consellería de Educación.Monitor de actividades docentes. Monitor.

II-07: titulados/as de grao medio .

II-33 bis: Fotógrafo/a artístico/a.

RESUMEN GRUPO II, QUEDARÍAN:

II-04: mestre/a instrutor.Instrutor.Mestre de taller da Consellería de Educación.Monitor de actividades docentes. Monitor.

II-07: TITULADOS/AS DE GRAO MEDIO

II-33 bis: Fotógrafo/a artístico/a.

Ningún comentario:

Publicar un comentario