Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

xoves, 1 de outubro de 2015

Agora tócalle aos canosos, a ver que pasa este venres...

Este venres vai haber unha xuntanza coa Función Pública, que se andan facendo o longuis. Lembremos que aínda temos sen aplicación, en canto aos días adicionais de asuntos propios, o que marca o RD-l 15/2015 que ademais non pon tope aos días por asuntos particulares por antigüidade:

«Disposición adicional decimocuarta. Permiso por asuntos particulares por antigüedad. Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.»

«Disposición adicional decimoquinta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad.Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos.»

Do web da CIG-Autonómica:

Días adicionais de vacacións e asuntos persoais: a Xunta convócanos para este venres

Cando os empregados públicos do Estado desfrutan xa dos días adicionais de vacacións e asuntos persoais dende hai vinte días, a Xunta aínda nos convoca para este venres, 2 de outubro, para tratar este asunto. E si á parsimonia da Xunta, que ten pouco interese, engadimos que isto ten que facerse vía parlamentaria a través dunha modificación da Lei de Emprego Público, temos que isto se vai prolongar ata os preliminares das Eleccións Xerais.

Partindo de que somos os empregados/as públicos/as máis agraviados de todas as Administracións polos recortes, ademais de ser os primeiros aos que se nos aplicaron, solicitaremos restaurar o número de Asuntos Persoais que aparecían na anterior Lei de Función Pública de Galiza (9 días) como básicos, habendo innumerábeis formas de poder facelo efectivo, estando en consonancia coa lexislación básica do Estado.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario