Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

luns, 16 de novembro de 2015

Criterios de excepcionalidade para a cobertura de postos de xefaturas de servizo ou equivalentes por LD

Descargar criterios

Achega a Dirección Xeral de Función Pública os criterios de excepcionalidade para a cobertura de postos de xefaturas de servizo ou equivalentes por libre designación. Este texto vai consonte ao artigo 91 da actual Lei de emprego público de Galiza onde se recolle que todos os postos de xefatura de servizo ou nivel equivalente serán cubertos por concurso específico salvo excepcións, que se farán por libre designación, polas súas "especiais características". Recorda moito esto a aqueles criterios que tamén se sacaron da manga para seguir cubrindo por LD 28 e algúns 25 a pesar da última modificación da lei de función pública que falaba tamén de cubrilos por concurso.

A realidade é que esta excepcionalidade estaba sendo empregada na maioría de RPTs como algo bastante habitual; máis ben a excepción era o concurso específico. En todo caso, que conste que entre libre designación e este modelo de concurso específico que recolle a lei (mesmo para postos de nivel inferior ao 28) é como comparar entre Guatemala e Guatepeor. A realidade é que os concursos específicos están deseñados como LDs encubertas cunha blindaxe durante 5 anos. A realidade é tamén que esta proposta non é máis que unha blindaxe xurídica para que a Xunta se cure en saúde e que  permite cubrir calquera destes postos por libre designación como xa se viña facendo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario