Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

venres, 11 de decembro de 2015

Publicación das listas definitivas para cobertura temporal de postos na Xunta

No DOG do 11 de decembro recollese a resolución da Dirección Xeral da Función Pública pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Administración da Xunta de Galicia, reguladas no Decreto 37/2006, do 2 de marzo. Accede á resolución

As persoas solicitantes admitidas en cada unha das listas dos anexos poden consultarse no portal web da Xunta de Galicia na epígrafe Función Pública. Accede á consulta de listas de substitución

Nas ditas listas figura a seguinte información:
Solicitantes admitidos/as nas listas con indicación da puntuación resultante da aplicación do baremo establecido no artigo 9 do Decreto 37/2006.

Solicitantes excluídos/as con expresión da causa de exclusión.

As listas entrarán en vigor a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG. As persoas solicitantes excluídas disporán do prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para solicitar a devolución das taxas por dereitos de inscrición; deberán consignar o nome e apelidos, NIF, número da conta bancaria (vinte díxitos) e localidade desta, e achegarán, así mesmo, copia cotexada do modelo de autoliquidación da taxa.Ningún comentario:

Publicar un comentario