Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

xoves, 2 de xullo de 2015

Xuntanza do Pleno do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral

No Pleno ordinario do 1 de xuño ían os seguintes temas na orde do día: seguro de vehículos da Xunta, segunda opinión médica en caso de disconformidade co diagnostico da Mútua, accidente mortal na Consellaría de Medio Rural e Mar e en varios tratouse tamén, entre outros, o tema dos accidentes "in itinere"
 
Seguros vehiculos Xunta
Informan que a competencia do parque móbil da Administración Xeral e axencias  públicas corresponde á Consellaría de Facenda e están suxeitos a expedente de contratación. Está colgado da páxina web da consellería. Os organismos autónomos están suxeitos o catálogo de prestacións de contratación centralizada. DOG 14.01.15.

Onde se atopan os verdadeiros problemas é cos vehículos de renting, maioritariamente da C. De Medio Rural e do Mar, que presentan distintan pólizas según contratación. 

Desde a CIG pedimos que se estableza para estes contratos , como mínimo, as mesmas condicións que para a Administración xeral.

Segunda opinión médica

Dende a parte social solícítase a posibilidade de que no caso de disconformidade co diagnóstico da Mutua en accidente laboral ou enfermidade profesional, se poida contar cunha segunda opinión médica independente.

Acórdase remitir esta solicitude a Mutua Gallega desde o Comité, adxuntando a acta co acordo.

Resumo informativo sobre o accidente mortal acaecido na C. de Medio Rural e do Mar

Informa o xefe  do SPRLm do acidente ocurrido o sábado 27 de xuño na extinción de lumes. O accidente está a ser investigado no IMELGA, e por Inspección de Traballo. Cando lle comuniquen á empresa os resultados de dditas investigación procederan a facer unha investigación propia. Este asunto será debatido no CSSL de Medio Rural e Mar  que xa se  solicitou a súa reunión extraoridinaria.

Varios


-Informa o xefe do SPRL, que a petición da Xunta de Persoal, o día 2 de xullo manterán un reunión para tratar o tema dos accidentes "in itinere". Trátase dunha funcionaria á que a Mutua lle resolveu negativamente sen motivar ningún dos aspectos da resolución negativa. Solitítase tamén un maior detalle do protocolo no caso destes accidentes.

-Acordase iniciar o proceso de renovación dos compoñentes dos CCSL, como resultado das eleccións sindicais.

-A CIG presenta reclamación con motivo das queixas recibidas sobre os  recoñecementos médicos en Pontevedra, trato inadecuado do médico os pacientes, non realización das probas pertinentes... O representante de MUGATRA dí que falarán con él para solventar os problemas.

-A CIG informa de que existen dificultades co aceso os recoñecementos médicos vía telemática. Dende MUGATRA explican que existen algúns problemas cas claves, non se identifican correctamente as claves xa que hai que facer dous procesos e son claves distintas. Están traballando para facilitar o proceso.

Ningún comentario:

Publicar un comentario