Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

mércores, 27 de abril de 2016

Máis tomas de posesión en 2016 de prazas ofertadas no 2011: A1 Bibliotecas e A2 enx. téc. industriais consolidación

Desta volta referida aos proceso de A1 Bibliotecas e ao de A2, enxeñaría técnica industrial - consolidación-, os dous derivados dunha oferta anella: a Oferta de Emprego Público de 2011.

Bibliotecas A1: convocada pola Orde de maio de 2014. Eran 7 prazas as que se convocaron (1 de promoción interna). Estes son os postos que se ofertán para a elección de destino definitivo das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo.

Enx. Téc. Industrial A2: Convocada pola Orde do 20 de xuño de 2013. Son 3 prazas as que se covocaron nesta modalidade. Estes son os postos que se ofertarán para a elección de destino definitivo das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo.

Seguirán entre este mes o que seguinte, o resto das que faltan.

Novas relacionadas:

Ningún comentario:

Publicar un comentario