Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

venres, 7 de novembro de 2014

Pasando de negociar nada: caso do CIXTEC

Quedamos flipando do que nos comentan as compañeiras e compañeiros do Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-financeira e Contable (CIXTEC) que ten aquí a súa sé en Compostela., pretiño do Parlamento, aínda que tamén están de xeito permanetne por San Caetano, no edificio de Facenda. Por decilo así, rapidamente, levan todo o que ten que ver co aspecto técnico da Consellaría de Facenda. 

A Dirección vén de facer unha modificación da RPT da que ten o visto bo de Función Pública sen terse reunido coa representación do persoal; simplemente llo comunicaron a título informativo. O comité de empresa vén de poñer un recurso e desde a CIG se lle solicitou ao director de Función Pública que cumpra as leis sobre a obrigatoriedade de negociar colectivamente as RPTs, tanto o EBEP como o Estatuto dos Traballadores, e máis o propio V Convenio Colectivo (ao que están adherido o seu persoal).

En fin, vale que andiveron co CIXTEC aos tumbos, que non sabían se convertilo en Axencia, se fusionalo coa AMTEGA, se co IGE... pero en temas de persoal non se aplica a potestade organizativa e teñen que negociar, lles guste ou non.

Ningún comentario:

Publicar un comentario