Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

venres, 28 de novembro de 2014

O noso blogue accesible desde a intranet da Xunta

Hai equipos informáticos na Xunta que non teñen acceso á internet, porén o persoal que os manexa ten o mesmo dereito a recibir información sindical recoñecido pola Lei Orgánica 11/1985, de liberdade sindical.  Tendo en conta os cambios tecnolóxicos, a maioría de información sindical recíbese hoxe en día por medios telemáticos, como por exemplo este blogue que editamos desde o local sindical da CIG en San Caetano (Servizos Centrais da Xunta de Galiza).

Xa que logo, contactamos coa Xefatura Territorial de Sanidade e coa AMTEGA (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galiza) para que, canto antes, habilite o acceso vía intranet a este blogue co obxecto de que o persoal que así o desexe poida acceder. O cambio é técnicamente sinxelo e require máis vontade que outra cousa. De non facerse, entenderemos que se está vulnerando a lexislación vixente.

Actualizado 04/12/2014: responde a Xefatura Territorial de Saninade que lle dan traslado á Secretaría Xeral Técnica para "valorar a inclusión" deste blogue na listaxe de ligazóns das organizacións sindicais na intrantet desta consellaría. A AMTEGA non sabe/non contesta.

Ningún comentario:

Publicar un comentario