Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

luns, 3 de novembro de 2014

Recoñecemento da antigüidade por servizos prestados noutras Administracións

Para o persoal funcionario viña sendo recoñecido en base a unha normativa do Estado bastante antiga. Porén, para o persoal laboral, o recoñecemento da antigüidade por servizos prestados en Administracións fóra da Xunta de Galiza era "Misión imposible", o que obrigaba ao persoal laboral a acudir á Xustiza, máxime trala directiva europea 1999/70 que así lle recoñece o dereito.

Ben, agora a Administración está tendo reunións co Comité Intercentros e di que "asume a súa responsabilidade" e con esta orde pretende amañalo. Por suposto que estamos de acordo e pedimos celeridade na tramitación e entrada en vigor, agora ben que implica a "asunción de responsabilidade"?  Quen lle vai devolver o tempo e diñeiro perdido ás traballadoras e traballadores que tiveron que reclamar este dereito en vía xudicial?

Actualización: o 11 de novembro, reunida a Comisión Paritaria do V Convenio Colectivo para o Persoal da Xunta de Galiza, acordou por unanimidade, informar favorablemente esta Orde que recoñecerá os servizos prestados en calqueira administración pública a efectos do cómputo para o recoñecemento de trienios do persoal laboral.

Actualización 15/12/2014: publicada no DOG a ORDE do 1 de decembro de 2014 pola que se ditan normas relativas ao recoñecemento do complemento salarial de antigüidade ao persoal laboral temporal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ningún comentario:

Publicar un comentario