Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

venres, 5 de xuño de 2015

Reunión da comisión de avaliación das solicitudes de ingreso na escola infantil de Vite para fillas e fillos do persoal dos SSCC da Xunta

O 5 de xuño desenvolveuse a comisión para a baremación das solicitudes recibidas para a Escola Infantil de Vite para as prazas reservadas a fillas e fillos do persoal dos Servizos Centrais da Xunta de Galicia.

Para o curso 2015-2016 reserváranse 58 prazas (12 para curso de 0 -1; 19 para o curso de 1-2; e 27 para o curso 2-3). Recivíronse 36 solicitudes, pero un/unha solicitante desistiu da súa petición. Polo tanto, admitíronse 35 nenos e nenas. Todo o mundo obtivo praza.

A distribución das solicitudes admitidas por curso é a seguinte:

Curso 0-1: 7 nenos/as (5 prazas vacantes)

Curso 1-2: 11 nenos/as (8 prazas vacantes)

Curso 2-3: 17 nenos/as (10 prazas vacantes)

Das prazas vacantes reservaranse 5 para o curso 0-1; 2 para o curso 1-2, e 2 para o curso 2-3. O resto pasan á convocatoria de acceso xeral.

Ningún comentario:

Publicar un comentario