mércores, 10 de xuño de 2015

Novos borradores de promoción interna con cambios substanciais na fase de oposición do A1, A2 e C1

Achega Función Pública novos borradores das convocatorias de promo interna con cambios de certo peso no C1, A2 e A1:

- C1 quitan o suposto práctico con 8 preguntas cortas e poñen un test de 20 preguntas de carácter práctico (2 mal quitan 1 ben). Pasan a 1h no lugar de 2h de tempo máximo

- A2 quitan o terceiro exercicio de temas pero no primeiro exercicio en lugar de ser tipo test, vai ser sobre leis é sobre os 29 temas que había no terceiro exercicio; pasan de 80 a 100 minutos neste primeiro exercicio. O segundo exercicio seguirá versando sobre os 12 textos legais e será desenvolver.

- A1 manteñen o terceiro exercicio de temas (62) e endurecen o primeiro exercicio tipo test que versará sobre estes 62 temas e non sobre os textos legais anteriores (14); pasan de 100 a 120 minutos neste primeiro exercicio. O segundo exercicio seguirá versando sobre os 14 textos legais e será desenvolver.

- C2 seguen co mesmo modelo.

En todos os corpos o prazo para a realización do primeiro exercicio ampliase a "non antes do 15 de xaneiro". Dan de prazo ata venres ás 12h para presentar alegacións.

Ningún comentario:

Publicar un comentario