Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

martes, 9 de xuño de 2015

RPT Facenda: últimos cambios e aclaración sobre os postos con complemento de informática

Achega Facenda un novo listado de quitvalencias da súa proposta de modificación de RPT cunhas cantas correccións comentadas na xuntanza do 5 de xuño e a eiminación do requisito imprescindible 194* na xefatura de sección de control orzamentario (Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio). Descargar nova documentación

Respecto ao tema máis candente, Facenda indicou que Función Pública deu instrucións de non tocar nada que saia no concurso, en concreto os complemento de informática das xefaturas de negociado vacantes das intervencións de Presidencia, Cultura e Sanidade. É dicir, que á xente que concurse a eses postos vanlle respetar as condicións do específico tal e como saen no concurso, e que o dito complemento retirarano só cando quede vacante no futuro (non neste concurso).


 Advertir que a consellería mete o mérito de "certificado en competencias dixitais" en determinados postos. Esta consellería, que é a responsábel da política de persoal, vai abrir o camiño que deben seguir as demais consellerías. Advertiuse dos problemas xudiciais que esto pode traer.

Dan un prazo indefinido para presentar alegacións escritas e logo haberá unha seguinte xuntanza.

* PERTENZA ÁS ESCALAS DE FINANZAS, PREFERENTEMENTE ESPECIALIDADE A9.3 E/OU A9.6; NO SEU DEFECTO A OUTRA ESPECIALIDADE DAS ESCALAS E EN ÚLTIMO LUGAR, EXPERIENCIA EN MATERIA ECONÓMICO-FINANCEIRA


Ningún comentario:

Publicar un comentario