Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

luns, 11 de maio de 2015

Que pasa coa escala de axentes tributarios/as (C1 Finanzas)?

A RPT de ATRIGA tiña reservados unha serie de postos para pasar a unha futura escala de axentes tributarios (C1), razón pola que xa non entraran no anterior concurso de traslados. A Lei do Emprego Público non crea esta escala, din que por problemas orzamentarios, e polo tanto procede retirarlles a reserva. A tal fin meten por vía de urxenca esta modificación da RPT de ATRIGA, para modificar os postos e poidan entrar no inmediato concurso de traslados de corpos xerais. Os postos afectados son:

1.    As xefaturas de Negociado, C1-18, pasan a ser Unidades de Apoio Administrativo, C1/C2-18, con mérito “experiencia en materia tributaria”.

2.    Os postos base C1-14, pasan a ser xefaturas de grupo, C1/C2-14. Tamen a estes postos métenlles o mérito “experiencia en materia tributaria”.

Manifestamos a nosa oposición a que ATRIGA xeneralice un mérito específico a todos os postos. Se todas as demais consellerías fixeran o mesmo, estariamos a dificultar a mobilidade dos funcionarios e funcionarias.

ATRIGA afirma que, nunha futura RPT, teñen intención de abrir algunhas seccións que pasarían a poder ser cubertas por corpos xerais (actualmente están para finanzas). Refirese ás xefaturas de equipo (nivel de seccións).

Na Mesa Xeral abren a posibilidade de formación en materia tributaria como mérito, non só como experiencia que é o que figuraba.

Ningún comentario:

Publicar un comentario