Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

martes, 12 de maio de 2015

Non ao novo "plusiño" dos altos cargos

Desapareceu o plus de altos cargos, aínda que a nova Lei de Emprego Público de Galiza segue deixando a porta aberta ao que veña (artigo 168). De xeito contante e sonante xa temos aquí o artigo 169.3 que recoñece un plusiño onde non poderon recoñecer un plus.

Independentemente do posto ao que reingresen, garánteselles ás persoas funcionarias que fosen altos cargos (e só a elas) a percepción vitalicia dun complemento específico non inferior a un nivel do último posto que viñeran ocupando. Xa que logo, non é para retribuír as eventuais penalizacións na carreira profesional, que vai no grao consolido, senón respecto ao último posto ocupado. Este plusiño pode supoñer unha diferenza de ata 8.884€ /ano.

A Xunta comenta que este novo plus de altos cargos terá un alcance “residual”… precisamente, esa é a característica dos privilexios: que teñen un alcance residual. Algunha vantaxe tiña que ter o de ter sido alto cargo....

Descarga cartaz

Ningún comentario:

Publicar un comentario