Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

martes, 26 de maio de 2015

Calcula canto che van a devolver coa "paguiña extra" de maio

Como xa fixemos da última pagiña, a de xaneiro, vaivos unha folla de cálculo para ter unha idea máis exacta do que suporá e que deberían ingresarnos coa nómina de maio en dous epígrafes a parte (recuperación paga extra e recuperación paga adicional). Descargar folla de cálculo.

O aboamento será de oficio para o persoal que estea en activo, mentres que o persoal que non estea en situación de servizo activo a 1 de maio terá que facer unha solicitude dirixida ao órgano correspondente.

Como xa comentábamos, o 13 de maio publicábase o procedemento polo que as contías previstas na lei de orzamentos 2015 en concepto de recuperación das pagas extra e adicional de decembro de 2012 se amplían ata o 24,04 % dos importes efectivamente deixados de percibir. As ditas cantidades serán equivalentes á parte proporcional correspondente aos primeiros corenta e catro días das mencionadas pagas do mes de decembro de 2012. En resumo,

O persoal funcionario percibirá
  • Paga extra: o equivalente a 22 días.
  • Paga adicional do compl. específico: o equivalente a 37 días.

O laboral percibirá:
  • Paga extra: o equivalente a 37 días.
  • Paga adicional: o equivalente a 37 días.


Ningún comentario:

Publicar un comentario